1. Hulp bij bestellen
  2. Contact
  3. Naar Zonnebloem.nl
  4. Webshop
shop.zonnebloem.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies bij het aanbieden van haar diensten. Bekijk ons cookiebeleid
Akkoord en doorgaan

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle contacten en bestellingen, die schriftelijk, per telefoon of online via deze webshop of per e-mail hebben plaatsgevonden, en de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie tussen de gebruiker (hierna: Klant), Nationale Vereniging De Zonnebloem (hierna: "De Zonnebloem") en de officiële samenwerkingspartner Belarto Nederland B.V., en op alle andere functionaliteiten van de webshop. Aanspraken die niet overeenstemmen met deze algemene voorwaarden zijn alleen dan geldig, als deze door De Zonnebloem en partner  nadrukkelijk en schriftelijk (e-mail geldt ook als schriftelijke toestemming) zijn geaccepteerd. Klant is aansprakelijk jegens De Zonnebloem en partner voor alle schade, die als gevolg van onrechtmatig gebruik van hun services ontstaat (inclusief, maar niet beperkt tot, het onrechtmatig ingeven van gegevens van derden). Door gebruik te maken van deze webshop en in het bijzonder door middel van het ondertekenen of per e-mail bevestigen van enige bestelling verklaart de klant alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bestelling en het afsluiten van de overeenkomst

De manier, waarop de producten in de webshop en/of in de catalogus zijn afgebeeld, geldt niet als juridisch bindend aanbod. Het betreft slechts vrijblijvende informatie. De ontvangst van de bestelling wordt door partner per e-mail bevestigd. Deze e-mail betekent echter nog geen aanvaarding van het aanbod van de kant van partner. De aanvaarding van de bestelling door partner vindt plaats door aflevering van de bestelling aan de (rechts)persoon, die de bestelling heeft geplaatst. Klanten die gepersonaliseerd drukwerk op de door hen gekochte producten laten aanbrengen, wordt eerst de mogelijkheid geboden om een proefdruk goed te keuren, alvorens zij de bestelling definitief doen. Van deze procedure kan op verzoek van Klant worden afgeweken zodat zonder proefdruk de gepersonaliseerde bestelling definitief wordt.

Partner slaat e-mail berichten op die ter bevestiging van de bestelling(en) worden verstuurd en ontvangen; de klant kan deze e-mail berichten indien gewenst opvragen.

Herroepingsrecht

De wettelijke herroepingstermijn bedraagt 7 werkdagen. Bij gepersonaliseerde producten vervalt het herroepingsrecht.

Verzending en levering

Bestellingen worden in principe alleen in Nederland uitgeleverd. In bijzonder gevallen kan hiervan worden afgeweken, dit ter beoordeling van Zonnebloem Licentiepartner.

• De levertermijn voor niet-gepersonaliseerde producten is normaal gesproken max. 3 werkdagen nadat betaling is ontvangen. Voor gepersonaliseerde producten is de levertermijn variabel. De levertermijn kan in uitzonderlijke gevallen langer zijn. De maximale wettelijke levertermijn is 30 dagen.

Tarieven

Voor verzending en administratie worden per bestelling eenmalig €3,95 in rekening gebracht. Deze kosten worden exclusief BTW bij het bestelproces in het overzicht getoond.

Betaaltermijn en betaling

Klanten hebben de mogelijkheid met de op de webshop aangeboden betaalmethoden te betalen. Bij betaling dient de klant voor het effectueren van de bestelling de volledige kosten zonder aftrek te voldoen.

Toestemming om informatie van De Zonnebloem te ontvangen

Door het opgeven van een telefoonnummer geeft u toestemming, dat De Zonnebloem en de samenwerkingspartner u per telefoon mogen benaderen en informatie mogen verstrekken over De Zonnebloem en andere mogelijkheden om De Zonnebloem te steunen.

Gegevensbescherming

Door het gebruik van de webshop en de website (shop.zonnebloem.nl) en door het opgeven van bestellingen wordt Klant geacht kennis genomen hebben van de privacy verklaring. Zowel De Zonnebloem als de samenwerkingspartner zullen de beschikking hebben over ingevoerde persoonsgegevens.

Copyright

Reproductie, gebruik (bijv. als E-Card) of aanpassing van motieven op welke wijze dan ook, is zonder toestemming van de houder van het auteursrecht (De Zonnebloem,  samenwerkingspartner of derden) niet toegestaan. Dit geldt onverminderd voor het gebruik van de afbeeldingen en motieven die op internet staan.

Rechterlijke bevoegdheid, rechtskeuze en taal van de overeenkomst

De taal van de overeenkomst is in het Nederlands. Voor de contractuele relaties en alle daaruit voortvloeiende rechten geldt Nederlands recht. Voor klanten geldt het gerechtshof in Amsterdam als bevoegde rechtbank.

Salvatorische clausule

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet effectief of niet uitvoerbaar zou blijken te zijn, of na sluiting van de overeenkomst niet effectief of uitvoerbaar worden, heeft dit geen invloed op werking van de voorwaarden in hun geheel of voor het overige. De niet effectieve of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door de effectieve of uitvoerbare regeling, die het dichtst bij de economische doelstelling in de buurt komt, die de overeenkomst sluitende partijen met de niet effectief blijkende resp. niet uitvoerbare bepaling beoogd hebben. De voorafgaande bepalingen zijn overeenkomstig geldig in het geval de algemene voorwaarden onvolledig blijken te zijn.


Er kan zoveel meer dan je denkt
VriendenloterijCBF